GB/T5310无缝钢管厂家
您当前的位置:GB/T5310无缝钢管厂家 > GB/T3087无缝钢管信息 > 5月11日广州市场热轧板卷价格行情
 
5月11日广州市场热轧板卷价格行情
来源:http://www.chinagg.net 浏览次数:
品名 请筛选 规格(mm) 请筛选 材质 请筛选 钢厂/产地 请筛选 价格(元/吨) 涨跌 备注
当前筛选
热轧板卷 0.8*1250*C Q235B 日照 3850 +30 无货 现货
热轧板卷 1.0*1250*C Q235B 日照 3750 +30 无货 现货
热轧板卷 1.2*1250*C Q235B 日照 3700 +30 现货
热轧板卷 1.5*1250*C Q235B 涟钢 3670 +30 现货
热轧板卷 1.5*1250*C Q235B 沙钢 3680 +30 现货
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 涟钢 3550 +30 无货 现货
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 沙钢 3560 +30 无货 现货
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 涟钢 3540 +30 货少 现货
热轧板卷 2.0*1250*C SS400 沙钢 3530 +30 货少 现货
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 涟钢 3520 +30 现货
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 沙钢 3540 +30 现货
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 鞍钢 3530 +30 现货
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 沙钢 3620 +30 暂缺 现货
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 涟钢 3500 +30 货少 现货
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 沙钢 3510 +30 货少 现货
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 日照 3500 +30 货少 现货
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 承钢 3510 +30 现货
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 本钢 3500 +30 货少 现货
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 鞍钢 3500 +30 货少 现货
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 鞍钢 3520 +10 现货
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢 3480 +30 货少 现货
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 沙钢 3480 +30 现货
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 涟钢 3480 +30 现货
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 日照 3470 +30 现货
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 承钢 3470 +30 现货
热轧板卷 3.0*1250*C SPHC 承钢 3520 +30 现货
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 涟钢 3460 +10 货少 现货
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 柳钢 3460 +10 货少 现货
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 日照 3460 +10 货少 现货
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 沙钢 3460 +10 货少 现货
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 承钢 3450 +10 货少 现货
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 本钢 3460 +10 货少 现货
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 柳钢 3460 +10 货少 现货
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 日照 3460 +10 货少 现货
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 涟钢 3470 +10 货少 现货
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 承钢 3460 +10 货少 现货
热轧板卷 4.5*1250*C Q235B 沙钢 3490 +10 货少 现货
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍钢 3480 +10 货少 现货
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 涟钢 3470 +10 暂缺 现货
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 柳钢 3460 +10 暂缺 现货
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 日照 3460 +10 现货
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 燕钢 3460 +10 现货
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 承钢 3460 +20 现货
热轧板卷 4.75*1250*C Q235B 沙钢 3490 +10 货少 现货
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 本钢 3460 +10 货少 现货
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 沙钢 3480 +10 货少 现货
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 鞍钢 3480 +10 货少 现货
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 涟钢 3470 +10 货少 现货
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 柳钢 3460 +10 现货
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 日照 3460 +10 货少 现货
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 燕钢 3460 +10 现货
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 承钢 3460 +20 现货
热轧板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 本钢 3460 +10 货少 现货
热轧板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 鞍钢 3480 +10 货少 现货
热轧板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 涟钢 3470 +10 货少 现货
热轧板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 柳钢 3460 +10 货少 现货
热轧板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 日照 3460 +10 货少 现货
热轧板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 燕钢 3460 +10 货少 现货
热轧板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 承钢 3460 +20 货少 现货
热轧板卷 4.75-11.5*1800*C Q235B 本钢 3600 +10 货少 现货
热轧板卷 4.75-11.5*1800*C Q235B 鞍钢 3600 +10 货少 现货
热轧板卷 4.75-11.5*1800*C Q235B 涟钢 3590 +10 货少 现货
热轧板卷 4.75-11.5*1800*C Q235B 柳钢 3580 +10 货少 现货
热轧板卷 4.75-11.5*1800*C Q235B 日照 3580 +10 货少 现货
热轧板卷 20-25*1800*C Q235B 柳钢 3860 +10 无货 现货
低合金板卷 4.75-11.75*1500*C Q345B 柳钢 3610 +10 现货
低合金板卷 4.75-11.75*1500*C Q345B 日照 3610 +10 货少 现货
低合金板卷 4.75-11.75*1500*C Q345B 承钢 3610 +10 货少 现货
低合金板卷 4.75-11.75*1500*C Q345B 鞍钢 3620 +10 货少 现货
低合金板卷 4.75-11.75*1500*C Q345B 涟钢 3620 +10 货少 现货

【备注】 1.如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅; 2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费; 3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商; 以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。

 
上一条:中国神华:分类施策精准管理 针对性回应投资者不同需求
下一条:分析人士:强需求现实持续 短期螺纹钢或仍将强势

www.chinagg.net © GB/T5310无缝钢管厂家 版权所有

网站地图 xml地图